Translate

domingo, 27 de enero de 2019

VIVE CARNOTA

Pola súa situación xeográfica privilexiada, Carnota ofrécenos unhas posilibidades incríbles para vivila, para percorrela, para desfrutala...Situada ó final da Costa da Morte, e rozando a ría de Muros e Noia, contamos con mar bravo cando non queda outra, ou con calma chicha cando procede...

Por moitos e moitas é coñecida a  súa inmensa praia, Monte Pindo é un referente cada vez máis importante, e posuir os dous hórreos máis grandes do mundo non nos deixa pasar desapercibidos...

Pero a maiores de todo isto, Carnota está vertebrado con rutas de tódolos niveis de dificultade, que ofrecen unha combinación de paisaxe, natureza, historia, patrimonio e gastronomía.

¿Acompañádesnos a vivir Carnota?

.-.-.-.-.-.-.-.

Por su situación geográfica privilegiada, Carnota nos ofrece unas posibilidades increíbles para vivirla, para recorrerla, para disfrutarla... Situada al final de Costa da Morte, y rozando la ría de Muros y Noya, contamos con mar bravo cuando no queda otra, o con calma chicha cuando procede...

Por muchos y muchas es conocida nuestra inmensa playa, Monte Pindo es un referente cada vez más importante, y poseer los dos hórreos más grandes del mundo no nos deja pasar desapercibidos...

Pero a mayores de todo esto, Carnota está vertebrado con rutas de todos los niveles de dificultad, que ofrecen una combinación de paisaje, naturaleza, historia, patrimonio y gastronomía.

Nos acompañas a vivir Carnota?Carnota ós teus pés  // Carnota a tus piés

Praia da Insuela con mar bravo 

Praia da Insuela con calma chicha

Camiño dos Costados, Muiños de Panchés e/y Casetas dos Mariñeiros de Caldebarcos:

Si viaxas en familia, e queres un paseo que poidan vivir avós, fillos e netos, propoñémosche visitar os Muiños de Panchés, percorrendo o Camiño dos Costados dende Caldebarcos. Trátase dunha ruta asequible para esos avós xóvenes e atléticos que temos hoxe en día, para que poidan ulir a natureza e divertirse xunto cos seus netos...

.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Si viajas en familia, y quieres un paseo que puedan vivir abuelos, hijos y nietos, te proponemos visitar los "Muiños de Panchés", recorriendo el "Camiño dos Costados"desde Caldebarcos. Se trata de una ruta para esos abuelos jóvenes y atléticos que tenemos hoy en día, para que puedan oler la naturaleza y divertirse junto a sus nietos...


Camiño dos Costados 
Muiños de Panchés

O máis probable é que esta marabillosa ruta abra o apetito tanto ós máis xóvenes como a os máis maiores, así que á volta, atoparedes en Caldebarcos variedade de restaurantes que vos ofrecerán os manxares máis saborosos...
E unha vez rematado o xantar, unha visita ás Casetas dos Mariñeiros de Caldebarcos, poñerá o broche final a un día inesquencible en familia...

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Lo más probable es que esta maravillosa ruta abra el apetito tanto a los más jóvenes como a los más mayores, así que de vuelta, encontrareis en Caldebarcos variedad de restaurantes que os ofrecerán los manjares más sabrosos...
Y una vez finalizada la comida, una visita a las "Casetas dos Mariñeiros de Caldebarcos" pondrá el broche final a un día inolvidable en familia...Casetas de Mariñeiros

De Praia de Lariño a Mar de Lira:

Unha vez máis, se viaxas en familia  e queres unha ruta que poidades percorrer tod@s xunt@s, e sodes apaixoados do mar, acompañádenos dende Lariño ata Lira pola costa.
Partiremos da praia de Lariño e iremos achegándonos ó Faro de Lariño (para quen non lle guste camiñar por area, pode comezar esta ruta no mesmo Faro de Lariño).

.-.-.-.-.-.-.-.

Una vez más, si viajas en familia y quieres una ruta que podáis recorres tod@s junt@s, y sois apasionados del mar, acompáñanos desde Lariño a Lira por la costa.
Partiremos de la playa de Lariño e iremos acercándonos al Faro de Lariño (para quien no le guste caminar por la arena, puede comenzar esta ruta en el mismo Faro de Lariño).


Faro de Lariño

E deixando atrás o Faro de Lariño, percorreremos as calas de  Ximprón e  Cons, a Reserva Mariña dos Miñarzos, as homenaxes ós múltiples naufraxios da zona... ata chegar ó Porto de Lira.

.-.-.-.-.-.-.-.

Y dejando atrás el Faro de Lariño, recorreremos las calas de Ximprón y Cons, la Reserva Mariña dos Miñarzos, los homenajes a los múltiples naufragios de la zona... hasta llegar a Porto de Lira.
Porto de Lira

E se nos animamos e lle damos un último empuxón? O ideal é chegar a Mar de Lira!! 

.-.-.-.-.-.-.-

Y si nos animamos y le damos un último empujón? Lo ideal es llegar a Mar de Lira!!


Mar de Lira

Lira ofrece tamen gran variedade de restaurantes para que poidades recargar pilas... E si decidides realizar o percorrido en sentido contrario, Lariño tamen ofrece bos restaurantes para recargar pilas...

.-.-.-.-.-.-.-.

Lira ofrece tambien gran variedad de restaurantes para que podáis recargar pilas...Y si decidís realizar el recorrido en sentido contrario, Lariño también ofrece buenos restaurantes para recargar pilas...


Bico do Santo e/y Fervenza de Pedragueira:

Desta vez, vamos a deixar os avós na casa, e vamos a camiñar con esos rapaces e rapazas ós que lles apasiona a aventura. Partiremos do Campo de Canedo cara a Castelo, lugares ambos con un encanto especial...

.-.-.-.-.-.-.-.

Esta vez, vamos a dejar a los abuelos en casa, y vamos a caminar con esos chicos y chicas a los que les apasiona la aventura. Partiremos de Canedo hacia Castelo, lugares ambos con un encanto especial..

Castelo

A subida a Bico do Santo é un pouco escarpada, e ten un tramo final de escalada, pero é asequible para rapaces a partir de 6 ou 7 anos con un pouquiño de axuda... Dende logo, o que vos atopedes ó acadar a cima, valerá tanto a pena que vos olvidaredes ó instante do esforzo...

.-.-.-.-.-.-.-.

La subida a Bico do Santo es un poco escarpada, y tiene un tramo final de escalada, pero es asequible para niños a partir de 6 o 7 años con un poquito de ayuda.. Desde luego, lo que os encontrareis al llegar a la cima, valdrá tanto la pena que os olvidareis al instante del esfuerzo...

Bico do Santo

Cando vos empapedes de toda esa beleza, toca baixar con coidadiño para percorrer a ruta ata a Fervenza. Na subida á Senda Verde que hai ó pé do Bico do Santo, atoparedes un desvío que vos levará bordeando o Bico do Santo ata a seguinte subida a Senda Verde que vos levará directamente ó acceso á Fervenza de Pedrafigueira. Os últimos 200m procurade non falar, só escoitade o son do río e observade a natureza que vos rodea. Ese lugar é máxico, é relaxante, é marabilloso...

.-.-.-.-.-.-.-.

Cuando os empapeis de toda esa belleza, toca bajar con cuidado para recorrer la ruta hasta la Fervenza. En la subida a Senda Verde que hay al pié de Bico do Santo, encontrareis un desvío que os llevará bordeando Bico Santo hasta la siguiente subida a Senda Verde, que os llevará directamente al acceso a la Fervenza de Pedrafigueira. Los últimos 200m procurad no hablar, solo escuchad el sonido del río y observad la naturaleza que os rodea. Este lugar es mágico, es relajante, es maravilloso...


Fervenza de Pedrafigueira

E xa só queda un último esforzo, percorrendo lugares ben agradables como Nóutigos, ata chegar a Carnota e degustar uns menús saborosos en calquera dos múltiples locais que  atoparedes na capital do Concello...

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Y ya solo queda un último esfuerzo, recorriendo lugares bien agradables como Nóutigos, hasta llegar a Carnota y degustar unos menús sabrosos en cualquiera de los múltiples locales que encontrareis en la capital del Ayuntamiento...Ruta do Fornelo (O Pindo):

Logo falaremos da subida a MontPPindo , a ruta por excelencia asociada ó lugar do Pindo, pero si o visitas en familia, con maiores e cativos, e se che fai moi costa arriba subir á Moa, hai outra posibilidade de abrir o apetito.. percorrer a Ruta do Fornelo, que percorre o perímetro da Península dos Mouchos, roteiro vinculado á actividade pesqueira, recuperado polas mariscadoras do lugar.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Luego hablaremos de la subida a Monte Pindo, la ruta por excelencia asociada al lugar de O Pindo, pero si lo visitas en familia, con mayores y niños, y se te hace muy cuesta arriba subir a la Moa, hay otra posibilidad para abrir el apetito... recorres la Ruta do Fornelo, que recorre el perímetro de la Península dos Mouchos, ruta vinculada a la actividad pesquera, recuperada por las mariscadoras de la zona.

 Praia de San Pedro

E rematado este paseo, o ideal será degustar un fantástico menú en calquera dos restaurantes do Pindo.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Y finalizado este paseo, lo ideal será degustar un fantástico menú en cualquiera de los restaurantes de O Pindo.


Subida a Monte Pindo (Laxa da Moa):

Da igrexa do Pindo parte a ruta máis longa e ó mesmo tempo bonita de acceso a Monte Pindo. No seu transcurso, vanse descubrindo unhas vistas espectaculares, dende Quilmas ata o Faro de Fisterra, chegando a ver na cima a Praia de Carnota, o Porto de Lira, e todo o que a vista che poida alcanzar. A subida é complicada, non apta para calquer idade nin condición física, e facela enteira supera as dúas horas. Así que hai que ir con tempo e moita enerxía, aínda que a chegada á cima farache olvidar todo o esforzo...

.-.-.-.-.-.-.-.

De la iglesia del Pindo parte la ruta más larga y al mismo tiempo bonita de acceso a Monte Pindo. En su transcurso, se van descubriendo unas vistas espectaculares, desde Quilmas hasta el Faro de Finisterre, llegando a ver en la cima la playa de Carnota, el Puerto de Lira, y todo lo que la vista pueda alcanzar. La subida es complicada, no apta para cualquier edad ni condición física, y hacerla entera supera las dos horas. Así que hay que ir con tiempo y energía, aunque la llegada a la cima te hará olvidar todo el esfuerzo...

 Porto de Quilmas e Fisterra
 A Moa
A Moa

Un consello: Cando baixes, se non chegas moi canso, fai unha pequena parada no Porto de Quilmas, é un lugar idílico, que transmite moita paz...
E novamente, o mellor lugar para recargar forzas é O Pindo, con locais de calidade e con producto local.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Un consejo: Cuando bajes, si no llegas muy cansado, haz una pequeña parada en Porto de Quilmas, es un lugar idílico, que transmite mucha paz...
Y una vez más, el mejor lugar para recargar fuerzas es O Pindo, con locales de calidad y con producto local.

Porto de Quilmas

Senda verde e/y Museo Aberto:

18 km para percorrer a Senda Verde, dende Louredo ata Ancoradoiro. Pero como conta con accesos en tódolos lugares polo que percorre, tí podes facer a túa ruta o longa e complicada que prefiras en función das circunstancias. Podes comezar en Louredo, visitar os Prousos Magos, baixar polo acceso a Carnota e visitar a Laxe Escrita... Ideal para repoñer forzas en calquera dos locales variados da Capital do Concello...

.-.-.-.-.-.-.-.

18 km para recorrer la Senda Verde, desde Louredo hasta Ancoradoiro. Pero como cuenta con accesos en todos los lugares por los que pasa, tu puedes hacer la ruta lo larga y complicada que prefieras, en función de tus circunstancias. Puedes empezar en Louredo, visitar Prousos Magos bajar por el acceso a Carnota y visitar la Laxe Escrita... Ideal para reponer fuerzas en cualquiera de los locales variados de la capital del Ayuntamiento.

 Prousos Magos
Laxe Escrita

Si te animas a camiñar un pouquiño máis, podes chegar ata o Castro de Mallou, ou podes visitar o Filladoiro. Calquera dos dous puntos teñen unhas vistas increíbles. Si baixas pola acceso de Mallou, tés bo restaurante case a pé de praia...

.-.-.-.-.-.-.-.

Si te animas a caminar un poquito más puedes llegar hasta el Castro de Mallou, o puedes visitar o Filladoiro. Cualquiera de los dos Puntos, tienen unas vistas increíbles. Si bajas por el acceso de Mallou, tienes buen restaurante casi a pié de playa..

Castro de Mallou

E para os máis valientes, visita á Torre dos Mouros en Lira, e chegada a Ancoradoiro donde poderedes mollar os pés na Praia de Lariño. Para comer, tanto Lira como Lariño, ofrecen variedade e calidade.

.-.-.-.-.-.-.-.

Y para los más valientes, visita a Torre dos Mouros en Lira, y llegada a Ancoradoiro donde podreis mojar los piés en la Playa de Lariño. Para comer, tanto Lira como Lariño, ofrecen variedad y calidad.


Agardamos que toda a información proporcionada vos sexa de utilidade, ou incluso que vos anime a visitarnos, asegurámosvos que non vos decepcionará Carnota.
E si vos aloxades en O Fogar do Carpinteiro, permitídenos un último consello:
Sacade as botas de auga e o chuvasqueiro si foron necesarios, encendede a cociña de ferro para entrar en calor, e preparade un churrasco ben saboroso para a cea... Será o mellor final para un día inolvidable en Carnota...

.-.-.-.-.-.-.-.

Esperamos que toda la información proporcionada os sea de utilidad, o incluso os anime a visitarnos, os aseguramos que no os decepcionará Carnota.
Y si os alojais en O Fogar do Carpinteiro, permitidme un último consejo:
Sacad las botas de agua y el chuvasquero si han sido necesarios, encended la cocina bilbaína para entrar en calor, y preparar un churrasco bien rico para la cena... Será el mejor final para un día inolvidable en Carnota..

Agardámosvos!! // Os esperamos!!

 Ven a vivir Carnota


domingo, 14 de octubre de 2018

ASI FOI O X RETIRO DE IOGA // ASI FUE EL X RETIRO DE YOGA

Todos foron magníficos, pero este foi ESPECIAL.... Especial porque o vivimos dende dentro, e Especial porque pon un punto e aparte a esta marabillosa historia....

En Maio de 2014 comezou esta aventura... Olga e Salomé, primas, soñadoras,  e empresarias noveles, poñen en funcionamento as cabeciñas e inician esta andaina.... Canto aprendemos dende aquela, canta xente coñecemos, cantas vivencias tivemos!!!!

Ó longo destos 4 anos, incorporouse Javier e logramos o equipo perfecto, modificamos as actividades e incluimos rutas de sendeirismo, e iniciamos o modo silencio. Porque a experiencia é a que che ensina a mellorar....

Pero pensamos que o X é un número perfecto para pechar un ciclo.... Non nos marchamos, non... Só imos poñer en funcionamento as cabeciñas, unha vez máis, e con todo o aprendido, con todo o vivido, e con todo o madurado, voltaremos con moitas novas e con moita ilusión para ofrecervos novos xeitos de desfrutar de vós mesmos dentro dun entorno marabilloso... Carnota e O Fogar do Carpinteiro...

Dito isto, desfrutade tanto coma nós deste X Retiro de Ioga de Flor de Tila en O Fogar do Carpinteiro...

.-.-.-.-.-.-.-.

Todos han sido magníficos, pero este fue ESPECIAL... Especial porque lo vivimos desde dentro, y Especial porque pone un punto y aparte a esta maravillosa historia...

En Mayo de 2014 comenzó esta aventura... Olga y Salomé, primas, soñadoras, y empresarias noveles, ponen en funcionamiento sus cabezas e inician esta andadura... Cuanto aprendimos desde entonces, cuanta gente conocemos, cuantas vivencias tuvimos!!!

A lo largo de estos 4 años, se incorporó Javier y conseguimos el equipo perfecto, modificamos las actividades e incluimos rutas de senderismo, e iniciamos modo silencio. Porque la experiencia es la que te enseña a mejorar...

Pero pensamos que el X es un número perfecto para cerrar un ciclo... No nos marchamos, no... Solo vamos a poner en funcionamiento las cabezas, una vez más, y con todo lo aprendido, con todo lo vivido, y con todo lo madurado, volveremos con muchas novedades y con mucha ilusión para ofreceros nuevas formas de disfrutar de vosotros mismos dentro de un entorno maravilloso.. Carnota y O Fogar do Carpinteiro...

Dicho esto, disfrutad tanto como nosotros de este X Retiro de Yoga de Flor de Tila en O Fogar do Carpinteiro...Unha vez máis, O Fogar do Carpinteiro puxo todo o seu mimo e empeño para que todo estivese perfecto para recibir ós primeiros ioguis....

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Una vez más, O Fogar do Carpinteiro puso todo su mimo y empeño para que todo estuviese perfecto para recibir a los primeros yoguis...O Sábado pola mañá, unha reparadora sesión de Pranaiama, Relaxación e Meditación, deixounos perfectos para iniciar unha ruta en silencio e respiración consciente polas aldeas de Carnota, os Muiños de Valdevois e Chan de Lamas, vixiados continuamente polo Monte Pindo...E rematamos no Porto de Quilmas, un rincón moi pintoresco e con unha maxia especial....

.-.-.-.-.-.-.-.

El Sábado por la mañana, una reparadora sesión de Pranaiama, Relajación y Meditación, nos dejó prefectos para iniciar una ruta en silencio y respiración consciente por las aldeas de Carnota, los Molinos de Valdevois y Chan de Lamas, vigilados continuamente por el Monte Pindo... Y terminamos en el Porto de Quilmas, un rincón muy pintoresco y con una magia especial...

E, como xa ven sendo tradición nos nosos Retiros, alguns rematamos o día agardando a Posta de Sol na Boca do Río...

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Y, como ya viene siendo tradición en nuestros Retiros, algunos terminamos el día esperando la Puesta de Sol en Boca do Río...
O Domingo madrugamos e iniciamos o día con unha meditación.... Foi especial, foi diferente, foi fantástico....
Foi un día de SILENCIO, foi un día de REFLEXIÓNS, foi un día de PENSAMENTOS, foi un día de MEDITACIÓN e foi un día de IOGA.... Non puido ser mellor....

.-.-.-.-.-.-.-.-.

El Domingo madrugamos e iniciamos el día con una meditación... Fue especial, fue diferente, fue fantástico...
Fue un día de SILENCIO, fue un día de REFLEXIONES, fue un día de PENSAMIENTOS, fue un día de MEDITACIÓN y fue un día de YOGA... No pudo ser mejor....
E desta vez, as conclusións, os comentarios, as sensacións, e as vivencias, comentámolas camiño do Bico do Santo.... 
E aló arriba, ante a sempre espectacular Praia de Carnota, e o maxestuoso Monte Pindo,  puxemos punto e final a este ciclo... Graciñas a todos e a todas por acompañarnos ó longo destos 4 anos, ós que participáchedes activamente, e tamen ós que estivéchedes atentos ás nosas experiencias.... Voltaremos con novidades!!!!!! E grazas infinitas a Flor de Tila!!!

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Y esta vez, las conclusiones, los comentarios, las sensaciones y las vivencias, las comentamos camino de O Bico do Santo..
Y allí arriba, ante la siempre espectacular Playa de Carnota, y el majestuoso Monte Pindo, pusimos punto y final a este ciclo... Gracias a todos y a todas por acompañarnos a lo largo de estos 4 años, a los que participasteis activamente, y también a los que estuvisteis atentos a nuestras experiencias...
Volveremos con novedades!!!!!! Y gracias infinitas a Flor de Tila!!!
jueves, 16 de agosto de 2018

X RETIRO DE IOGA EN O FOGAR DO CARPINTEIRO // X RETIRO DE YOGA EN O FOGAR DO CARPINTEIRO


X RETIRO DE IOGA en “O FOGAR DO CARPINTEIRO”
Silencio e Respiración Consciente
- 29 e 30 de setembro de 2018 en Carnota, A Coruña -

.-.-.-.-.-.-.-.

X RETIRO DE YOGA en “O FOGAR DO CARPINTEIRO”
Silencio y Respiración Consciente
- 29 y 30 de septiembre de 2018 en Carnota, A Coruña -


“Cada vez que te sientas perdido, alienado, separado de la vida o del mundo,
cada vez que sientas desesperación, ira o inestabilidad, practica el regresar a tu hogar.
La respiración consciente es el vehículo que utilizas para volver a tu verdadero hogar”.
Thích Nhất Hạnh

A Casa de Aldea “O Fogar do Carpineiro” e a Sala de Ioga “Flor de Tila” propóñenche nesta ocasión traballar o “volver á casa”, a ese espazo interno propio que todos poseemos. Neste lugar íntimo posibilítase unha expansión interna, un soplo de aire que libera a inquietude e un cambio cara á vida que realmente queremos, onde calquer potencial pode ser desenvolvido e a liberdade é posible.

Iste é un retiro de Silencio no que, cando a ocasión o requira, se poderá falar en voz baixa e sosegada.

Para calquer consulta, os organizadores estarán sempre dispoñibles para atender e axudar.

Lembramos que o noso silencio e calma nos beneficia a nós e ós que nos rodean.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

La Casa de Aldea “O Fogar do Carpinteiro” y la Sala de Yoga “Flor de Tila” te proponen en esta ocasión trabajar el “volver a casa”, a ese espacio interno propio que todos poseemos. En este lugar íntimo se posibilita una expansión interna, un soplo de aire que libera del desasosiego y un cambio hacia la vida que realmente queremos, donde cualquier potencial puede ser desarrollado y la libertad es posible.

Es éste un retiro de Silencio en el que, cuando la ocasión lo requiera, se podrá hablar en voz baja y sosegada.
Para cualquier consulta, los organizadores estarán siempre disponibles para atender y ayudar.
Recordamos que nuestro silencio y calma nos beneficia a nosotros y a los que nos rodean.
PROGRAMA
(DE VENRES 28 DE SETEMBRO ÁS 19:00 Ó LUNS 01 DE OUTUBRO ÁS 12:00 //  DEL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE A LAS 19:00 AL LUNES 1 DE OCTUBRE  A LAS 12:00)


VENRES 28 DE SETEMBRO // VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE
19:00 - 22:00H. CHEGADA DE ASISTENTES. CEA NA CASA // LLEGADA DE ASISTENTES. CENA EN LA CASA.
23:00. APAGADO DE LUCES E PECHE DE PORTAS  // APAGADO DE LUCES Y CIERRE DE PUERTAS.SÁBADO 29 DE SETEMBRO // SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE
09:00 - 10:00. ALMORZO // DESAYUNO
09:30 - 10:00. CHEGADA DE ASISTENTES // LLEGADA DE ASISTENTES.
10:00 - 11:00.  TEMPO LIBRE- DIXESTION. PREPARACIÓN DO MATERIAL DA RUTA // TIEMPO LIBRE - DIGESTIÓN. PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE LA RUTA.

11:00 - 12:00. SESIÓN DE PRANAIAMA, RELAXACIÓN E MEDITACIÓN  // SESIÓN DE PRANAYAMA, RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN.
12:30 - 17:30. RUTA EN SILENCIO E RESPIRACIÓN CONSCIENTE // RUTA EN SILENCIO Y RESPIRACIÓN CONSCIENTE.

17:30. DISTENSIÓN DO SILENCIO (SI SE QUERE) EN CANTO SE ESTÉ FÓRA D CASA // DISTENSIÓN DEL SILENCIO (SI SE QUIERE) MIENTRAS SE ESTÉ FUERA DE LA CASA.
 A VOLTAÁ CASA PODE SER XA DENDE ESE MOMENTO, OU PÓDESE PERMANECER DESCANSANDO NO PUNTO FINAL DA RUTA  // EL REGRESO A LA CASA PUEDE SER YA DESDE ESTE MOMENTO,
 O SE PUEDE PERMANECER DESCANSANDO EN EL PUNTO FINAL DE LA RUTA.
20:30- 21:30. CEA // CENA
21:30- 22:30. TEMPO LIBRE // TIEMPO LIBRE
22:30. APAGADO DE LUCES E PECHE DE PORTAS // APAGADO DE LUCES Y CIERRE DE PUERTAS.
DOMINGO 30 DE SETEMBRO // DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE
08:00 - 09:00. SESIÓN DE PRANAIAMA E MEDITACIÓN // SESIÓN DE PRANAYAMA Y MEDITACIÓN.

09:00 - 10:00. ALMORZO // DESAYUNO
10:00 - 11:00. TEMPO LIBRE-DIXESTIÓN // TIEMPO LIBRE - DIGESTIÓN.

11:00 - 13:00. SESIÓN DE ÁSANAS // SESIÓN DE ÂSANAS.
13:00 - 15:00. TEMPO LIBRE: COMIDA LIXEIRA, DIXESTIÓN E DESCANSO  //  TIEMPO LIBRE: COMIDA LIGERA, DIGESTIÓN Y DESCANSO.
15:00 - 16:30. SESIÓN DE ÁSANAS // SESIÓN DE ÂSANAS.
16:30 - 16:45. DESCANSO (15 MINUTOS)
16:45- 17:45. SESIÓN DE NIDRA IOGA (MEDITACIÓN E RELAXACIÓN PROFUNDA) // SESIÓN DE NIDRA YOGA (MEDITACIÓN Y RELAJACIÓN PROFUNDA)

17:45- 18:00. SILENCIO E QUIETUDE. FIN DO RETIRO // SILENCIO Y QUIETUD. FIN DEL RETIRO
18:00. DISTENSIÓN DO SILENCIO (NECESARIO PARA REGRELAS Ó COTIDIANO)  // DISTENSIÓN DEL SILENCIO (NECESARIO, PARA REGRESAR A LO COTIDIANO)
MERENDA. RECOLLIDA DE PERTENENCIAS E REGRESO PARA AQUELES QUE ASI O DECIDAN // MERIENDA. RECOGIDA DE PERTENENCIAS
Y REGRESO PARA AQUELLOS QUE ASÍ LO DECIDAN.


LUNS 1 DE OUTUBRO // LUNES 1 DE OCTUBRE
09:00 - 10:00. ALMORZO //  DESAYUNO
11:00 – 12:00. SAIDA DA CASA // SALIDA DE LA CASA.
PREZO RETIRO // PRECIO RETIRO
85 €
5 SESIÓNS DE IOGA+DURMIR SÁBADO+ALMORZO+RUTA SENDERISMO
A maiores, si se desexa, pódese reservar 1 ou 2 noites máis, co almorzo correspondente incluido:
RETIRO + 1 NOITE (venres ou domingo) = 85+20 = 105€
RETIRO + 2 NOITES (venres e domingo)= 85+20+20 = 125€
Estos prezos NON INCLÚEN as comidas nin ceas de venres, sábado, domingo nin luns. Corren a cargo de cada asistente.
.-.-.-.-.-.-.-.
5 SESIONES DE YOGA + PERNOCTA SÁBADO + DESAYUNO + RUTA SENDERISMO
A mayores, si se desea, se puede reservar 1 ó 2 noches más, con el desayuno correspondiente incluido:
RETIRO + 1 NOCHE (viernes ó domingo)= 85 + 20= 105 €
RETIRO + 2 NOCHES (viernes y domingo)= 85 + 20 + 20= 125 €
Estos precios NO INCLUYEN las comidas y cenas de viernes, sábado, domingo ni lunes. Corren a cargo de cada asistente


DESPRAZAMENTO&TRASNPORTE PÚBLICO  // DESPLAZAMIENTO&TRANSPORTE PÚBLICO


PARA AQUELES QUE NON DISPOÑAN DE VEHÍCULO PROPIO, EXISTE A POSIBILIDADE DE ACUDIR EN AUTOBÚS ATA CEE OU MUROS, A DONDE SE VOS IRÍA A RECOLLER.
PARA INFORMARVOS SOBRE OS HORARIOS E PREZOS DO TRASNPORTE, PODEDES CONSULTAR EN INTERNET OU INFORMARVOS NA VOSA ESTACIÓN DE AUTOBUSES MÁIS CERCANA.

DE TÓDOLOS XEITOS, A ORGANIZACIÓN BUSCARÁ O XEITO PARA QUE OS ASISTENTES POIDAN COMPARTIR VEHÍCULO CON OUTROS PARTICIPANTES SI ASI O DESEXAN AMBAS PARTES (COMPARTINDO GASTOS DE VIAXE)

.-.-.-.-.-.-.-.

PARA AQUELLOS QUE NO DISPONGAN DE VEHÍCULO PROPIO, EXISTE LA POSIBILIDAD DE ACUDIR EN AUTOBÚS HASTA CEE O MUROS, A DONDE SE LES IRÍA A RECOGER.

PARA INFORMAROS SOBRE LOS HORARIOS Y PRECIOS DEL TRANSPORTE, PODÉIS CONSULTAR EN INTERNET O INFORMAROS DIRECTAMENTE EN VUESTRA ESTACIÓN DE AUTOBUSES MÁS CERCANA.

DE TODOS MODOS, LA ORGANIZACIÓN BUSCARÁ LA FORMA PARA QUE LOS
ASISTENTES PUEDAN COMPARTIR VEHÍCULO CON OTROS PARTICIPANTES SI ASÍ LO DESEAN AMBAS PARTES (COMPARTIENDO GASTOS DE VIAJE).


RESERVAS E INSCRIPCIÓNS // RESERVAS E INSCRIPCIONES
(ATA O LUNS 24 DE SETEMBRO ÁS 20:00 // HASTA EL LUNES 24 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00)

PARA FORMALIZAR A INSCRIPCIÓN, INGRESAR O 50% DO IMPORTE TOTAL COMO RESERVA NO SEGUINTE Nº DE CONTA:
ES89 0073 0100 5405 4973 3844 (OPENBANK), A NOME DE SALOMÉ ALONSO FORMOSO (PROFESORA DE IOGA).
EN CONCEPTO, POÑER “RETIRO DE IOGA EN CARNOTA” E O NOME E APELIDOS DA PERSOA QUE REALIZA A RESERVA.
UNHA VEZ REALIZADO O INGRESO, CHAMAR POR TELÉFONO OU ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO (CO RESGUARDO DE INGRESO ESCANEADO OU EN IMAXE, ADEMÁIS DO NOME E APELIDOS, EMAIL E TELÉFONO, E INDICANDO A OPCIÓN ELIXIDA), A UN DESTOS CONTACTOS:

FLOR DE TILA (SALOMÉ ALONSO FORMOSO): alonsoformoso@yahoo.es / tlfno: 660 52 84 50
O FOGAR DOCARPINTEIRO: ofogardocarpinteiro@gmail.com / tlfno: 698  12 02 02
O RESTO DO IMPORTE ABONARASE EN METÁLICO NA CASA PROCURANDO TRAER O IMPORTE XUSTO.

EN CASO DE CANCELACIÓN, SÓ SE REINTREGARÁ O  IMPORTE DA RESERVA SE A ANULACIÓN SE REALIZA 2 SEMANAS ANTES DO RETIRO (LUNS 17 DE SETEMBRO –INCLUÍDO-).
---
OS ASISTENTES PODERÁN  REALIZAR MODIFICACIONS DA  RESERVA ATA O LUNS 24 DE SETEMBRO (INCLUÍDO).

.-.-.-.-.-.-.-.

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN, INGRESAR EL 50% DEL IMPORTE TOTAL COMO RESERVA EN EL SIGUIENTE Nº DE CUENTA:
ES89 0073 0100 5405 4973 3844 (OPENBANK), A NOMBRE DE SALOMÉ ALONSO FORMOSO (PROFESORA DE YOGA).
EN CONCEPTO, PONER “RETIRO DE YOGA EN CARNOTA” Y EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA RESERVA.
---
UNA VEZ REALIZADO EL INGRESO, LLAMAR POR TELÉFONO O ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO (CON EL RESGUARDO DE INGRESO ESCANEADO O EN IMAGEN, ADEMÁS DE NOMBRE Y APELLIDOS, EMAIL Y TELÉFONO, E INDICANDO LA OPCIÓN ELEGIDA), A UNO DE ESTOS CONTACTOS:
 FLOR DE TILA (SALOMÉ ALONSO FORMOSO): alonsoformoso@yahoo.es / tlfno: 660 52 84 50
O FOGAR DOCARPINTEIRO: ofogardocarpinteiro@gmail.com / tlfno: 698  12 02 02
EL RESTO DEL IMPORTE SE ABONARÁ EN METÁLICO EN LA CASA, PROCURANDO TRAER EL IMPORTE JUSTO.
---
EN CASO DE CANCELACIÓN, SÓLO SE REINTREGARÁ EL IMPORTE DE LA RESERVA SI LA ANULACIÓN SE REALIZA 2 SEMANAS ANTES DEL RETIRO (LUNES 17 DE SEPTIEMBRE –INCLUÍDO-).
---
LOS ASISTENTES PODRÁN REALIZAR MODIFICACIONES DE LA RESERVA HASTA EL LUNES 24 DE SEPTIEMBRE (INCLUÍDO).

COMIDAS

CADA ASITENTE SERÁ RESPONSABLE DE TRAER O PRECISO PARA AS COMIDAS E AS CEAS

 A COCIÑA ESTÁ TOTALMENTE EQUIPADA PARA COCIÑAR, CON NEVERA, CONXELADOR, VITROCERÁMICA E FORNO, E ESTARÁ DISPONIBLE PARA TODOS.
           
CADA PERSOA É LIBRE DE COMER O QUE LLE APETEZCA, LEMBRANDO QUE É MOI IMPORTANTE FACER UNHA ADECUADA DIXESTIÓN ANTES DAS SESIÓNS DE IOGA, PARA QUE ESTAS POIDAN SER APROVEITADAS E XENERAR OS BENEFICIOS DESEXADOS.

O ALMORZO SERÁ XENÉRICO: PAN, MANTEIGA, MERMELADA, TOMATE, XAMÓN COCIDO, QUEIXO, BOLLERÍA, LEITE, CAFÉ, CACAO, INFUSIÓNS,.. SE ALGUEN NECESITA OU DESEXA ALGO ESPECÍFICO, É MELLOR QUE O TRAIA. 

PARA A RUTA DEO SÁBADO HABERÁ PAN FRESCO POR CORTESÍA DA RESPONSABLE DA CASA

.-.-.-.-.-.-.-.

CADA ASISTENTE SERÁ RESPONSABLE DE TRAERSE LO NECESARIO PARA LAS COMIDAS Y LAS CENAS

LA COCINA ESTÁ TOTALMENTE EQUIPADA PARA COCINAR, CON NEVERA, CONGELADOR, VITROCERÁMICA Y HORNO, Y ESTARÁ DISPONIBLE PARA TODOS.


CADA PERSONA ES LIBRE DE COMER LO QUE LE APETEZCA,  RECORDANDO QUE ES MUY IMPORTANTE HACER UNA ADECUADA DIGESTIÓN ANTES DE LAS SESIONES DE YOGA, PARA QUE ÉSTAS PUEDAN SER APROVECHADAS Y GENERAR LOS BENEFICIOS DESEADOS.
---
EL DESAYUNO SERÁ GENÉRICO: PAN, MANTEQUILLA, MERMELADA, TOMATE, JAMÓN COCIDO, QUESO, BOLLERÍA, LECHE, CAFÉ, CACAO, INFUSIONES,.. SI ALGUIEN NECESITA O DESEA ALGO ESPECÍFICO, ES MEJOR QUE LO TRAIGA.

PARA LA RUTA DEL SÁBADO HABRÁ PAN FRESCO POR CORTESÍA DE LA RESPONSABLE DE LA CASA.PRAZAS // PLAZAS

NÚMERO DE PRAZAS DISPOÑIBLES: 12
O RETIRO REALIZARASE CON UN NÚMERO MÍNIMO DE 6 PERSOAS.

.-.-.-.-.-.-.-.

NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES: 12
EL RETIRO SE REALIZARÁ CON UN NÚMERO MÍNIMO DE 6 PERSONAS.

MATERIAL NECESARIO PARA AS SESIÓNS // MATERIAL NECESARIO PARA LAS SESIONES

SERÁ IMPRESCINDIBLE LEVAR ROUPA CÓMODA, E MOI RECOMENDABLE INCLUIR ALGUNHA PRENDA MÁIS ABRIGADA. RECOMENDASE TAMEN LEVAR CALCETÍNS ( MELLOR ANTIDESLIZANTES ), AÍNDA QUE A PRÁCTICA REALIZARASE PREFERIBLEMENTE DESCALZO.
ADEMÁIS, SERÁ PRECISO: UNHA ESTERILLA DE IOGA (AS DE PILATES NON SON ACONSELLABLES), UN COXÍN PARA APOIAR A CABEZA OU PARA SENTARSE, UN PAR DE MANTAS (DE SOFÁ POR EXEMPLO) PARA PODER CUBRIR TODO O CORPO, TANTO NA RELAXACIÓN COMO NA MEDITACIÓN. QUEN DISPOÑA DE ZAFÚ OU BANCO DE MEDITACIÓN, PODE TRAELO.
SE ALGUEN, A ÚLTIMA HORA, NON DISPON DE MATERIAL ADECUADO, PODE COMENTARLLO Á ORGANIZACIÓN, AÍNDA QUE OS ASISTENTES DEBEN ENTENDER QUE OS ORGANIZADORES NON TEÑAN MATERIAL SUFICIENTE PARA TODOS.
.-.-.-.-.-.-.-.
SERÁ IMPRESCINDIBLE LLEVAR ROPA CÓMODA, Y MUY RECOMENDABLE INCLUIR ALGUNA PRENDA MÁS ABRIGADA. SE RECOMIENDA TAMBIÉN LLEVAR CALCETINES (MEJOR ANTIDESLIZANTES), AUNQUE LA PRÁCTICA SE REALIZARÁ PREFERIBLEMENTE DESCALZO.
ADEMÁS, SERÁN NECESARIOS: UNA ESTERILLA DE YOGA (LAS DE PILATES NO SON ACONSEJABLES), UN COJÍN PARA APOYAR LA CABEZA O PARA SENTARSE, Y UN PAR DE MANTAS (DE SOFÁ, POR EJEMPLO) PARA PODER CUBRIR TODO EL CUERPO, TANTO EN LA RELAJACIÓN COMO EN LA MEDITACIÓN. QUIEN DISPONGA DE ZAFÚ O BANCO DE MEDITACIÓN, PUEDE TRAERLO.

SI ALGUIEN, A ÚLTIMA HORA, NO DISPONE DEL MATERIAL ADECUADO, PUEDE COMENTARLO A LA ORGANIZACIÓN, AUNQUE LOS ASISTENTES DEBEN ENTENDER QUE LOS COORDINADORES NO DISPONGAN DE MATERIAL SUFICIENTE PARA TODOS.

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS // OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

A PROFESORA DE IOGA FALARÁ DURANTE AS SESIÓS, E OS ASISTENTES PODERÁN IGUALMENTE PARTICIPAR.
AS SESIÓNS SERÁ ASEQUIBLES: CADA PERSOA REALIZARÁ O QUE POIDA EN CADA EXERCICIO QUE SE PROPOÑA (CONSULTAR DE TODOLOS XEITOS CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS, FÍSICAS OU DE SAUDE EN XERAL)
.-.-.-.-.-.-.-.
LA PROFESORA DE YOGA HABLARÁ DURANTE LAS SESIONES, Y LOS ASISTENTES PODRÁN IGUALMENTE PARTICIPAR.

LAS SESIONES SERÁN ASEQUIBLES: CADA PERSONA REALIZARÁ LO QUE PUEDA EN CADA EJERCICIO QUE SE PROPONGA
 (CONSULTAR DE TODOS MODOS CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS, FÍSICAS O DE SALUD EN GENERAL).


O SÁBADO POLA TARDE REALIZAREMOS UNHA RUTA DE SENDERISMO EN SILENCIO.
SEGÚN A CLIMATOLOXÍA ESTABLECERASE A DURACIÓN DO PERCORRIDO. EN TÉRMINOS XERAIS E COMO ORIENTACIÓN, TRATARASE DUNHA RUETA DE UNHAS 4 HORAS DE DURACIÓN, CON PARADA PARA COMER. PEDIMOS ÓS PARTICIPANTES RESPONSABILIDADE: SERÁ CONVEMIENTE TER ALGUNHA EXPERIENCIA EN CAMIÑAR TRAMOS LONGOS, E IR VESTIDO ADECUADAMENTE.

CADA ASISTENTE LEVARÁ AS SUAS PROPIAS PROVISIÓNS PARA TODO O CAMIÑO, NON SÓ PARA O MOMENTO DA COMIDA. OS ORGANIZADORES POÑERÁN TODO O EMPEÑO PARA QUE O PASEO SEXA O MÁIS AGRADABLE E ASEQUIBLE POSIBLE.

SE O TEMPO NON É FAVORABLE, OS ORGANIZADORES TERÁN OUTRAS OPCIÓNS PREPARADAS EN LUGAR DA RUTA.

SERÁ CONVENIENTE LEVAR GORRO PARA O SOL, REPELENTE DE MOSQUITOS OU EQUIVALENTE (TAMÉN PARA O EXTERIOR), ASÍ COMO CREMA DE SOL, POR SI SE PODEN FACER AS SESIONES DE IOGA Ó AIRE LIBRE, E TAMEN PARA A RUTA.  
EN CASO DE QUE ESTÉ PREVISTO UN POUCO DE CHOIVA PARA A RUTA E SE REALICE DE TODOLOS XEITOS, UN LIXEIRO IMPERMEABLE TAMÉN SERÁ ACONSELLABLE.

A CASA DISPON DE 5 HABITACIOES: 2 CON  1 CAMA DE MATRIMONIO, 2 CON 2 CAMAS SEPARADAS, 1 SALA CON 2 SOFÁ-CAMA. EN AQUELAS HABITACIONS ONDE EXISTAN CAMAS SEPARADAS, COMPARTIRASE A ESTANCIA.

NA CASA HAI SÁBANAS, MANTAS E TOALLAS. TAMÉN DISPON DE CALEFACCIÓN.
---
ROGASE PUNTUALIDADE : ESTAR Á HORA EN PUNTO XA PREPARADO PARA A ACTIVIDADE (NON CHEGANDO)
   
.-.-.-.-.-.-.-.-.

EL SÁBADO POR LA TARDE REALIZAREMOS UNA RUTA DE SENDERISMO EN SILENCIO.
SEGÚN LA CLIMATOLOGÍA SE ESTABLECERÁ LA DURACIÓN DEL RECORRIDO. EN TÉRMINOS GENERALES Y COMO ORIENTACIÓN, SE TRATARÁ DE UNA RUTA DE  UNAS 4 HORAS DE DURACIÓN, CON PARADA PARA COMER. PEDIMOS A LOS PARTICIPANTES RESPONSABILIDAD: SERÁ CONVENIENTE TENER ALGUNA EXPERIENCIA EN CAMINAR TRAMOS LARGOS,  E IR VESTIDO ADECUADAMENTE.

CADA ASISTENTE LLEVARÁ SUS PROPIAS PROVISIONES PARA TODO EL CAMINO, NO SÓLO PARA EL MOMENTO DE LA COMIDA. LOS ORGANIZADORES PONDRÁN TODO EL EMPEÑO PARA QUE EL PASEO SEA LO MÁS AGRADABLE Y ASEQUIBLE POSIBLE.

SI EL TIEMPO NO ES FAVORABLE, LOS ORGANIZADORES TENDRÁN OTRAS OPCIONES PREPARADAS EN LUGAR DE LA RUTA.
---
SERÁ CONVENIENTE LLEVAR GORRO PARA EL SOL, REPELENTE DE MOSQUITOS O EQUIVALENTE (TAMBIÉN PARA EL EXTERIOR), ASÍ COMO CREMA DEL SOL, POR SI SE PUEDEN HACER LAS SESIONES DE YOGA AL AIRE LIBRE, Y TAMBIÉN PARA LA RUTA.  

EN CASO DE QUE ESTÉ PREVISTO UN POCO DE LLUVIA PARA LA RUTA Y SE REALICE DE TODOS MODOS, UN LIGERO IMPERMEABLE TAMBIÉN SERÁ ACONSEJABLE.
---
LA CASA DISPONE DE 5 HABITACIONES: 2 CON  1 CAMA DE MATRIMONIO, 2 CON 2 CAMAS SEPARADAS, 1 SALA CON 2 SOFÁ-CAMA. EN AQUELLAS HABITACIONES DONDE EXISTAN CAMAS SEPARADAS, SE COMPARTIRÁ LA ESTANCIA.
---
EN LA CASA HAY SÁBANAS, MANTAS Y TOALLAS. TAMBIÉN DISPONE DE CALEFACCIÓN.
---
SE RUEGA PUNTUALIDAD: ESTAR A LA HORA EN PUNTO YA PREPARADO PARA LA ACTIVIDAD (NO LLEGANDO).


MOITAS GRAZAS // MUCHAS GRACIAS