Translate

lunes, 7 de octubre de 2019

UN RETIRO DIFERENTE

A pasada semana tivo lugar, coa inestimable colaboración de Flor de Tila Yoga Coruña, o XI Retiro de Ioga en O Fogar do Carpinteiro. Nesta ocasión, ademáis de solicitar un ton de voz sosegado e unha actitude contemplativa a tódolos participantes, incorporamos a alimentación consciente, para completar unha experiencia diferente. A continuación, unhas pinceladas de cómo vivimos dous días para non olvidar.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

La semana pasada tuvo lugar, con la inestimable colaboración de Flor de Tila Yoga Coruña, el XI Retiro de Yoga en O Fogar do Carpinteiro. En esta ocasión, además de solicitar un tono de voz sosegado y una actitud contemplativa a todos los participantes, incorporamos la alimentación consciente, para completar una experiencia diferente. A continuación, unas pinceladas de cómo vivimos dos días para no olvidar.O sábado amencemos con unha Carnota soleada, perfecta para percorrer a Senda Azul.
Despois dunha sesión de Pranayama e Meditación, partimos do Faro de Lariño e fomos pecorrendo toda a costa, sempre co son do mar acompañándonos...


.-.-.-.-.-.-.-.

El sábado amanecemos con una Carnota soleada, perfecta para recorrer la Senda Azul.
Después de una sesión de Pranayama y Meditación, partimos del Faro de Lariño y fuimos recorriendo toda la costa, siempre con el sonido del mar acompañándonos...
Percorremos as calas de Ximprón e Cons, a Reserva Mariña dos Miñarzos, o Porto de Lira e descansamos e repuxemos forzas en Mar de Lira, á sombra,  cando xa o sol apretaba.

.-.-.-.-.-.-.-

Recorremos las calas de Ximprón y Cons, la Reserva Mariña de los Miñarzos, el Porto de Lira y descansamos y repusimos fuerzas en Mar de Lira, a la sombra, cuando ya el sol apretaba.


E continuamos observando, escoitando e desfrutando do mar, da praia de Carnota e do Monte Pindo, para rematar como máis nos gusta... No Observadoiro de Aves da Boca do Río.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Y continuamos observando, escuchando y disfrutando del mar, de la playa de Carnota y del Monte Pindo, para terminar como más nos gusta... En el Observatorio de Aves de Boca do Río.


Unha cea saudable e unha sesión de meditación pecharon este día // Una cena saludable y una sesión de meditación cerraron este día.O domingo o día amenceu gris, perfecto para un día intenso de práctica.

                                                    .-.-.-.-.-.-.-.-.

El domingo el día amaneció gris, perfecto para un día intenso de práctica


Despois dun Saúdo ó sol madrugador, agardábanos un almorzo saudable, variado e colorido cortesía da casa

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Después de un Saludo al sol madrugador, nos esperaba un desayuno saludable, variado y colorido cortesía de la casa.E a continuación un descanso reparador previo á práctica postural e á sesión de meditación da mañá

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Y a continuación un descanso reparador previo a la práctica postural y a la sesión de meditación de la mañana.A comida, ó igual que a cea do sábado, foi preparada por CasSabinoTapas. Saudable, riquísima e novamente colorida.
.-.-.-.-.-.-.-.

La comida, al igual que la cena del sábado, fue preparada por CasSabinoTapas. Saludable, riquísima y nuevamente colorida.


Rematamos este retiro con meditación, ioga e nidra ioga, e con unha satisfacción plena porque tod@s os participantes nos transmitiron que o disfrutaron moito. Sen dúbida repetiremos!

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Finalizamos este retiro con meditación, yoga y nidra yoga, y con una satisfacción plena porque tod@s los participantes nos han transmitido que lo disfrutaron mucho. Sin duda repetiremos!

GRACIÑAS A TOD@S!! 

miércoles, 21 de agosto de 2019

RETIRO DE IOGA E SENDEIRISMO EN CARNOTA (Contemplar, Vivir o Presente) // RETIRO DE YOGA Y SENDERISMO EN CARNOTA (Contemplar, Vivir el Presente)
- LUGAR: Casa de Aldea O Fogar do Carpinteiro” (http://ofogardocarpinteiro.blogspot.com)
                 Lugar de Canedo, 61, CP 15293 Carnota, A Coruña.
- CHEGADA // LLEGADA: Sábado 28 de Setembro de 09:30 a 10:30  // Sábado 28 de septiembre de 09:30 a 10:30 
- SAÍDA // SALIDA: Domingo 29 de Setembro a partir das 19:00 // Domingo 29 de septiembre a partir de las 19:00.
- PRAZAS DISPOÑIBLES // PLAZAS DISPONIBLES: 12; o retiro realizarase con un número mínimo de 6 persoas  //  el retiro se realizará con un número mínimo de 6 personas.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

PROGRAMA: Requírese algunha experiencia en Ioga, ademáis de nocións sobre meditación // Se requiere alguna experiencia en Yoga, además de nociones sobre meditación.


- SÁBADO (orientativo):
10:30 Preparar o preciso para levar á ruta (ademáis de facer os bocadillos e coller a froita e auga) // Preparar lo necesario para llevar a la ruta (además de hacer los bocadillos y coger la fruta y el agua)
11:00 Pranayama e/y meditación (45 min),12:00 Ruta de sendeirismo "consciente" (5h aprox). A comida farase en silencio // Ruta de senderismo “consciente” (5h aprox.). La comida se hará en silencio.
Faranse duas meditacións en silencio e quietude durante a ruta // Se harán dos meditaciones en silencio y quietud durante la ruta. 
17:00 Fin da ruta. Tempo libre  // Fin de la ruta. Tiempo libre.

20:00 Meditación (15 min)
20:30 Cea en silencio // Cena en silencio.

21:45 Meditación (30 min)


-DOMINGO (orientativo):
08:00 Saúdo ó sol. Pranayama e meditación (1h) // Saludo al sol. Pranayama y meditación (1h)
09:00 Almorzo en silencio. Tempo libre. // Desayuno en silencio. Tiempo libre.
11:00 Sesión práctica postural- ásanas (1,5 h)
12:30 Meditación (30 min)
13:00 Comida en silencio. Tempo libre // Comida en silencio. Tiempo libre.
15:00 Meditación (30 min)
15:30 Clase práctica postural- ásanas (1h)
16:30 Descanso corto (15min)16:45 Sesión de nidra yoga (relaxación profunda e meditación // relajación profunda y meditación) (30 min)
17:15 Fin do retiro. Tempo libre para recoller e compartir unha merenda distendida si así se desexa  // Fin del retiro. Tiempo libre para recoger y compartir un tentempié distendido si así se desea.

      
* Nota: según a metereoloxía, a organización reservase o dereito de modificar a hora ou día da ruta // según la meteorología, la organización se reserva el derecho a modificar a hora ou o día da ruta. 


.-.-.-.-.-.-.-.-.

CUSTO TOTAL: 150 € en pensión completa. Este prezo inclúe:  // COSTE TOTAL: 150 € en pensión completa. Este precio incluye:

- Bocadillo, auga e froita para a ruta do sábado (buffet/autoservizo) // Bocadillo, agua y fruta para la ruta del sábado (buffet/autoservicio),
- Cea do sábado (buffet/autoservizo) // Cena del sábado (buffet/ autoservicio),
- Aloxamento do sábado ó domingo // Alojamiento del sábado al domingo,
- Almorzo do domingo (buffet/autoservizo) // Desayuno del domingo (buffet/ autoservicio),
- Comida do domingo ( buffet/autoservizo) // Comida del domingo (buffet/ autoservicio),
- Para picar entre horas o sabado e o domingo ( bebidas, infusións e froitas variadas) // Tentempiés entre horas el sábado y el domingo (bebidas, infusiones y frutas variadas),
- Todas as sesións de Ioga // Todas las sesiones de Yoga,
- Ruta de sendeirismo // Ruta de senderismo.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

CONSULTAS E RESERVAS // CONSULTAS Y RESERVAS:

- Poderase reservar praza ata o xoves 19 de setembro (incluido) // Se podrá reservar plaza hasta el jueves 19 de septiembre (incluido).
- Para formalizar a reserva, ingresar 60€ no número de conta: ES89 0073 0100 5405 4973 3844 (Openbank), que está a nome de Salomé Alonso Formoso. En concepto indicar "Retiro de Ioga en Carnota", co nome e apelidos da persoa que realiza a reserva. O resto do importe anoarase en metálico no aloxamento.  //  Para formalizar la reserva, ingresar 60 € en el nº de cuenta: ES89 0073 0100 5405 4973 3844 (Openbank), que está a nombre de Salomé Alonso Formoso. En concepto, poner “Retiro de Yoga en Carnota”, con el nombre y apellidos de la persona que realiza la reserva. El resto del importe se abonará en metálico en el alojamiento
- Unha vez realizado o ingreso, enviar un correo electrónico incluíndo o resguardo do ingreso escaneado ou en imaxe, e indicando nome completo, email e teléfono, a un de estos contactos // Una vez realizado el ingreso, enviar un correo electrónico incluyendo el resguardo de ingreso escaneado o en imagen, e indicando nombre completo, email y teléfono, a uno de estos contactos:

Flor de Tila (Sala de Yoga): alonsoformoso@yahoo.es / tlfno: 660 52 84 50
O Fogar do Carpinteiro : ofogardocarpinteiro@gmail.com / tlfno: 698 12 02 02

- Cancelación: só se reintegrará o importe da reserva se a anulación se realiza antes do xoves 19 se setembro // sólo se reintegrará el importe de la reserva si la anulación se realiza antes del jueves 19 de septiembre

.-.-.-.-.-.-.-.-.

A NOSA ACTITUDE NO "RETIRO" // NUESTRA ACTITUD EN EL “RETIRO”

É IMPORTANTE entender o que significa a palabra "RETIRO" e comportarnos en consecuencia //  Es IMPORTANTE entender lo que significa la palabra “RETIRO” y comportarnos en consecuencia.
COLABORAREMOS PARA CREAR UN AMBIENTE DE SOSIEGO, no que poder desenvolver a consciencia sobre un/unha mesmo/a e o entorno que nos rodea: aproveitaremos esta oportunidade para vivir dende unha perspectiva máis contemplativa (observadora), menos compulsiva e menos esixente.  // COLABORAREMOS PARA CREAR UN AMBIENTE DE SOSIEGO, en el que poder desarrollar la consciencia sobre uno/a mismo/a y el entorno que nos rodea: aprovecharemos esta oportunidad para vivir desde una perspectiva más contemplativa (observadora), menos compulsiva y menos exigente.

PÍDESE MÁXIMA COLABORACIÓN // SE PIDE LA MÁXIMA COLABORACIÓN:

1- MÍNIMO USO DE TELÉFONOS MÓVILES E OUTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  // MÍNIMO USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS:

- Na medida do posible, os móviles quedarán nas habitacións, en modo silencio e sin vibración. Durante a ruta poderanse levar, en silencio, para non distraernos da actividade. // En la medida de lo posible, los móviles quedarán en las habitaciones, en modo silencio y sin vibración. Durante la ruta se podrán llevar, aunque también en silencio, para no distraernos de la actividad.
- Si alguén DECIDE manter unha conversación por teléfono (ESTAMOS EN UN RETIRO), ésta desenvolverase lonxe do resto dos asistentes, nun ton de voz baixo, e procurando que sexa breve, para non distraer a propia presencia.  // Si alguien DECIDE mantener una conversación por teléfono (ESTAMOS EN UN RETIRO), ésta se desarrollará lejos del resto de los asistentes, en un tono de voz bajo, y procurando que sea breve, para no distraer la propia presencia.
- Retirarse do uso do móvil inclúe tamen "chatear" sin necesidade ou conectarse a internet, así como mostrar imáxenes ou vídeos de calquer tipo ós demáis asistentes // Retirarse del uso del móvil incluye también “chatear” sin necesidad o conectarse a internet, así como mostrar imágenes o vídeos de cualquier tipo a los demás asistentes.

EN DEFINITIVA, PROCURAREMOS QUE OS MÓVILES NON ESTÉN PRESENTES ESTOS 2 DÍAS // EN DEFINITIVA, PROCURAREMOS QUE LOS MÓVILES NO ESTÉN PRESENTES EN ESTOS 2 DÍAS.
ACONSELLASE LEVAR ALGÚN LIBRO E/OU LIBRETA PARA EVITAR ANCLARNOS A ESTOS DISPOSITIVOS. //  SE RECOMIENDA LLEVAR ALGÚN LIBRO Y/O LIBRETA PARA EVITAR ANCLARNOS A ESTOS DISPOSITIVOS.


2- "RETIRO" DE CONVERSACIÓNS AUTOMÁTICAS, REPETITIVAS, DE TRAB ALLO, "CANSINAS" E "EGOICAS" // “RETIRO” DE CONVERSACIONES AUTOMÁTICAS, REPETITIVAS, DE TRABAJO, “CANSINAS” Y “EGOICAS”

- Procuraremos falar de forma consciente, con un ton de voz sosegado (nin triste nin reprimido, sencillamente tranquilo), e escoitar atentamente ó resto de persoas: respetaremos a aqueles que desexen estar en silencio.  // Procuraremos hablar de forma consciente, con un tono de voz sosegado (ni triste ni reprimido, sencillamente tranquilo), y escuchar atentamente a las demás personas; respetaremos a aquellas que deseen estar en silencio.
Estas indicacións aplicaranse tamen na ruta de sendeirismos // Estas indicaciones se aplicarán también en la ruta de senderismo.
- Exercitarnos nisto mostraranos as nosas "reaccións" internas en calquer conversación, permitiranos notar cantas veces enxuiciamos (ós demáis, a un/a mesmo/a), e si hai coherencia entre o que sentimos e o que decimos. Esta práctica axuda a mellorar a nosa forma de expresarnos e facilitará a nosa relación cos demáis.  // Ejercitarnos en esto nos mostrará nuestras “reacciones” internas en cualquier conversación, nos permitirá notar cuántas veces enjuiciamos (a los demás, a uno/a mismo/a), y si hay coherencia entre lo que sentimos y lo que decimos. Esta práctica ayuda a mejorar nuestra forma de expresarnos y facilitará nuestra relación con los demás.

PROPOSTA // PROPUESTA:

OBSERVAR CANTAS VECES DICIMOS O PRONOME "EU", CANTAS VECES QUEREMOS CNOTAR AS NOSAS EXPERIENCIAS, FALAR DO "MEU". CANTAS VECES SINTO A NECESIDADE DE INTERRUMPIR PARA FALAR "EU". CANTAS VECES FALAMOS DO NOSO TRABALLO.... // OBSERVAR CUÁNTAS VECES DECIMOS EL PRONOMBRE “YO”, CUÁNTAS VECES QUEREMOS CONTAR NUESTRAS EXPERIENCIAS, HABLAR DE LO “MÍO”. CUÁNTAS VECES SIENTO LA NECESIDAD DE INTERRUMPIR PARA HABLAR “YO”. CUÁNTAS VECES HABLAMOS DE NUESTRO TRABAJO…


3- "ATENCIÓN PLENA" Ó LONGO DO DÍA: PRÁCTICA "NON FORMAL".  // “ATENCIÓN PLENA” A LO LARGO DEL DÍA: PRÁCTICA “NO FORMAL”.

- Será bo aproveitar tamen o tempo entre actividades para desenvolver a consciencia propia: estar máis presente nas conversacións, na hixiene diaria, ó retirarnos a descansar, ó comer, ó facer a dixestión, ó camiñar ou movernos en xeral, ... ser conscientes da nosa respiración axudaranos a iso, axudaranos a descansar no que Somos (sin esixencias, sin expectativas cara a nosa persoa)  // Será bueno aprovechar también el tiempo entre actividades para desarrollar la consciencia propia: estar más presente en las conversaciones, en la higiene diaria, al retirarnos a descansar, al comer, al hacer la digestión, al caminar o movernos en general,…ser conscientes de nuestra respiración nos ayudará a ello, nos ayudará a descansar en lo que Somos (sin exigencias, sin expectativas hacia nuestra persona).
- Non se trata de comportarnos como un "robot" nin de reprimirnos nos nosos actos, senón de "sentir" a nosa existencia (a nosa respiración) conectada a cada momento... as nosas "historias mentales" seguirán aparecendo, pero coa atención ó presente procuraremos que se alonxen un pouco... trátase de desfrutar do simple feito de "ser".  // No se trata de comportarnos como un “robot” ni de reprimirnos en nuestros actos, sino de “sentir” nuestra existencia (nuestra respiración) conectada a cada momento… nuestras “historias mentales” seguirán apareciendo, pero con la atención al presente procuraremos que se alejen un poco…se trata de disfrutar del simple hecho de “Ser”.
- Mantendremos silencio ó longo de todas as comidas, para vivir (ou descubrir) a nosa relación cos alimentos, e poder compartir uns instantes en compañía e en silencio, e ver qué tal nos senta //  Mantendremos silencio durante todas las comidas, para vivir (o descubrir) nuestra relación con los alimentos, y poder compartir unos instantes en compañía y en silencio, y ver qué tal nos sienta.


Se isto que acabas de ler te xenerou malestar, incomodidade ou incluso enfado, se cadra ésta non é unha experiencia para tí, sí para outras persoas. Non pasa nada, non todos necesitamos das mesmas experiencias para medrar, ésta só é unha proposta de moitas.  

Si esto que acabas de leer te ha generado malestar, incomodidad o incluso enfado,
tal vez ésta no sea una experiencia para ti, sí para otras personas. No pasa nada, no todos necesitamos de las mismas experiencias para crecer, ésta sólo es una propuesta de muchas.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.


PARA UNHA ADECUADA ORGANIZACIÓN // PARA UNA ADECUADA ORGANIZACIÓN

AS SESIÓNS DE IOGA // LAS SESIONES DE YOGA

- Requírese algunha experiencia na práctica de Ioga, ademáis de nocións sobre meditación. // Se requiere alguna experiencia en la práctica de Yoga, además de nociones sobre meditación.
 Consultar sobre circunstancias concretas (físicas ou de saúde en xeral) // Consultar sobre circunstancias concretas (físicas o de salud en general).
- As meditacións serán guiadas; en canto á postura, o corpo debe estar cómodo e relaxado, coa columna erguida ó mesmo tempo: é recomendable sentarse nunha silla. A sesión de Ioga Nidra farase en posición tumbada.  // Las meditaciones serán guiadas; en cuanto a la postura, el cuerpo debe estar cómodo y relajado, con la columna erguida al mismo tiempo: es recomendable sentarse en una silla. La sesión de Yoga Nidra se hará en posición tumbada.
- Con respecto á roupa e material necesario /Con respecto a la ropa y material necesario:
Roupa cómoda non moi floxa (e algunha prenda superior máis abrigada, para posturas tumbadas), // Ropa cómoda no muy floja (y alguna prenda superior más abrigada, para las posturas tumbadas),
Calcetíns (para determinados momentos: a práctica física realizarase preferiblemente descalzo), // Calcetines (para determinados momentos: la práctica física se realizará preferiblemente descalzo),
Esterilla de Ioga (as de Pilates non son aconsellables ) // Esterilla de Yoga (las de Pilates no son aconsejables),
Coxín non moi brando (Para a cabeza ou para sentarse) // Cojín no muy blando (para la cabeza o para sentarse),
Un par de mantas que cubran todo o corpo en posición tumbada (de sofá, por exemplo), // Un par de mantas que cubran todo el cuerpo en posición tumbada (de sofá, por ejemplo),
Crema de sol e repelente de mosquitos (para o caso de que se practique ó aire libre) // Crema de sol y repelente de mosquitos (para el caso de que se practique al aire libre).
# Comentar á organización si non se dispón de todo o material adecuado // Comentar a la organización si no se dispone de todo el material adecuado.

A RUTA // LA RUTA

É moi importante, neste caso, responsabilidade nos seguintes aspectos: // Es muy importante, en este caso, responsabilidad en los siguientes aspectos:
- Ter algunha experiencia en camiñar tramos longos: según a climatoloxía establecerase a duración do percorrido; en términos xerais, tratarase de unha ruta de unhas 5 horas de duración, de dificultade media-baixa, con parada para comer en silencio. // Tener alguna experiencia en caminar tramos largos: según la climatología se establecerá la duración del recorrido; en términos generales, se tratará de una ruta de unas 5 horas de duración, de dificultad media-baja, con parada para comer en silencio.
- Levar a indumentaria adecuada // Llevar la indumentaria adecuada:
Mochila coa equipación necesaria para practicar sendeirismo // Mochila con la equipación necesaria para practicar senderismo,
Roupa de deporte cómoda e adecuada para a metereoloxía que poida haber ese día // Ropa de deporte cómoda y adecuada para la meteorología que pueda haber ese día,
Chubasqueiro, forro polar, gorro ou sombreiro, gafas de sol, etc // Chubasquero, forro polar, gorro o sombrero, gafas de sol, etc…
Calzado adecuado (preferiblemente de montaña, pois ten unha  sola grosa e antideslizante) // Calzado adecuado (preferiblemente de montaña, pues tienen una suela gruesa y antideslizante),
Son aconsellables os bastóns // Son aconsejables los bastones,
Repelente de mosquitos // Repelente de mosquitos,
Crema de sol // Crema de sol.
- A comida é proporcionada pola organización, pero cada asistente será responsable de facerse o sseu propio bocadillo na casa e de levalo na sua mochila, xunto coa auga e a froita.
A maiores, cada persoa levará outros alimentos para o resto de la ruta (moi necesarios), e que no están incluidos no prezo: froitos secos, zumes, chocolate, barriñas enerxéticas, plátanos,…As persoas con algunha necesidade dietétia específica comunicarao previamente.  //  La comida la proporciona la organización, si bien cada asistente será responsable de hacerse su propio bocadillo en la casa y de portarlo en su mochila, junto con el agua y la fruta. A mayores, cada persona llevará otros alimentos para el resto de la ruta (muy necesarios), y que no están incluidos en el precio: frutos secos, zumos, chocolate, barritas energéticas, plátanos,… Las personas con alguna necesidad dietética específica lo comunicarán previamente.AS COMIDAS // LAS COMIDAS


- Recomendamos dispoñer de tempo suficiente para a dixestión // Recomendamos disponer del tiempo suficiente para la digestión.
- Toda a comida será vegana: as persoas con algunha necesidade dietética específica, comunicarao previamente // Toda la comida será vegana: las personas con alguna necesidad dietética específica lo comunicarán previamente.
- Se alguen quere traer algún alimento para sí mesmo/a, ou para compartir cos demáis pode facelo, sin importar si o alimento é vegano ou non: a opción vegana é considerada pola organización como máis adecuada a todas as circunstancias dos asistentes, pero as demáis opcións son tamen respetadas // Si alguien quiere traer algún alimento para sí mismo/a, o para compartir con los demás puede hacerlo, sin importar si el alimento es vegano o no: la opción vegana es considerada por la organización como más adecuada a todas las circunstancias de los asistentes, pero las demás opciones son también respetadas.
- Manteremos silencio durante as comidas, para vivir (ou descubrir) a nosa relación cos alimentos, e poder compartir uns instantes en compañía e en silencio, e ver qué tal nos senta // Mantendremos silencio durante todas las comidas, para vivir (o descubrir) nuestra relación con los alimentos, y poder compartir unos instantes en compañía y en silencio, y ver qué tal nos sienta.

A CASA // LA CASA


- Ten 5 habitacións: 2 con cama de matrimonio, 2 con duas camas separadas, 1 sala con dous sofá-cama. // Tiene 5 habitaciones: 2 con cama de matrimonio, 2 con dos camas separadas, 1 sala con dos sofá-cama.
  En aquelas habitacións donde existan camas separadas, compartirase a estancia. // En aquellas habitaciones donde existan camas separadas, se compartirá la estancia.
- Posúe dous baños para compartir: un na planta baixa e outro na planta superior, ambos con ducha // Posee dos baños para compartir: uno en la planta baja y otro en la planta superior, ambos con ducha.
- Hai disponibilidade de sábanas, mantas e toallas // Hay disponibilidad de sábanas, mantas y toallas.
- Dispón de calefacción // Dispone de calefacción.
O DESPRAZAMENTO // EL DESPLAZAMIENTO (transporte público)

A organización porá en contacto a aquelas persoas que precisen/queiran compartir vehículo, compartindo gastos de viaxe. Para aquelas persoas que non dispoñan de vehículo propio, existe tamen a posibilidade de acudir en autobús ata Cee ou Muros, a donde se lles iría a recoller. Para informarvos sobre horarios e prezos do transporte, podedes consultar en internet ou informarvos directamente na vosa estación de autobuses máis cercana // La organización pondrá en contacto a aquellas personas que necesiten/quieran compartir vehículo, compartiendo gastos de viaje. Para aquellas personas que no dispongan de vehículo propio, existe también la posibilidad de acudir en autobús hasta Cee o Muros, a donde se les iría a recoger. Para informaros sobre los horarios y precios del transporte, podéis consultar en internet o informaros directamente en vuestra estación de autobuses más cercana.


Moitas grazas // Muchas gracias

domingo, 27 de enero de 2019

VIVE CARNOTA

Pola súa situación xeográfica privilexiada, Carnota ofrécenos unhas posilibidades incríbles para vivila, para percorrela, para desfrutala...Situada ó final da Costa da Morte, e rozando a ría de Muros e Noia, contamos con mar bravo cando non queda outra, ou con calma chicha cando procede...

Por moitos e moitas é coñecida a  súa inmensa praia, Monte Pindo é un referente cada vez máis importante, e posuir os dous hórreos máis grandes do mundo non nos deixa pasar desapercibidos...

Pero a maiores de todo isto, Carnota está vertebrado con rutas de tódolos niveis de dificultade, que ofrecen unha combinación de paisaxe, natureza, historia, patrimonio e gastronomía.

¿Acompañádesnos a vivir Carnota?

.-.-.-.-.-.-.-.

Por su situación geográfica privilegiada, Carnota nos ofrece unas posibilidades increíbles para vivirla, para recorrerla, para disfrutarla... Situada al final de Costa da Morte, y rozando la ría de Muros y Noya, contamos con mar bravo cuando no queda otra, o con calma chicha cuando procede...

Por muchos y muchas es conocida nuestra inmensa playa, Monte Pindo es un referente cada vez más importante, y poseer los dos hórreos más grandes del mundo no nos deja pasar desapercibidos...

Pero a mayores de todo esto, Carnota está vertebrado con rutas de todos los niveles de dificultad, que ofrecen una combinación de paisaje, naturaleza, historia, patrimonio y gastronomía.

Nos acompañas a vivir Carnota?Carnota ós teus pés  // Carnota a tus piés

Praia da Insuela con mar bravo 

Praia da Insuela con calma chicha

Camiño dos Costados, Muiños de Panchés e/y Casetas dos Mariñeiros de Caldebarcos:

Si viaxas en familia, e queres un paseo que poidan vivir avós, fillos e netos, propoñémosche visitar os Muiños de Panchés, percorrendo o Camiño dos Costados dende Caldebarcos. Trátase dunha ruta asequible para esos avós xóvenes e atléticos que temos hoxe en día, para que poidan ulir a natureza e divertirse xunto cos seus netos...

.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Si viajas en familia, y quieres un paseo que puedan vivir abuelos, hijos y nietos, te proponemos visitar los "Muiños de Panchés", recorriendo el "Camiño dos Costados"desde Caldebarcos. Se trata de una ruta para esos abuelos jóvenes y atléticos que tenemos hoy en día, para que puedan oler la naturaleza y divertirse junto a sus nietos...


Camiño dos Costados 
Muiños de Panchés

O máis probable é que esta marabillosa ruta abra o apetito tanto ós máis xóvenes como a os máis maiores, así que á volta, atoparedes en Caldebarcos variedade de restaurantes que vos ofrecerán os manxares máis saborosos...
E unha vez rematado o xantar, unha visita ás Casetas dos Mariñeiros de Caldebarcos, poñerá o broche final a un día inesquencible en familia...

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Lo más probable es que esta maravillosa ruta abra el apetito tanto a los más jóvenes como a los más mayores, así que de vuelta, encontrareis en Caldebarcos variedad de restaurantes que os ofrecerán los manjares más sabrosos...
Y una vez finalizada la comida, una visita a las "Casetas dos Mariñeiros de Caldebarcos" pondrá el broche final a un día inolvidable en familia...Casetas de Mariñeiros

De Praia de Lariño a Mar de Lira:

Unha vez máis, se viaxas en familia  e queres unha ruta que poidades percorrer tod@s xunt@s, e sodes apaixoados do mar, acompañádenos dende Lariño ata Lira pola costa.
Partiremos da praia de Lariño e iremos achegándonos ó Faro de Lariño (para quen non lle guste camiñar por area, pode comezar esta ruta no mesmo Faro de Lariño).

.-.-.-.-.-.-.-.

Una vez más, si viajas en familia y quieres una ruta que podáis recorres tod@s junt@s, y sois apasionados del mar, acompáñanos desde Lariño a Lira por la costa.
Partiremos de la playa de Lariño e iremos acercándonos al Faro de Lariño (para quien no le guste caminar por la arena, puede comenzar esta ruta en el mismo Faro de Lariño).


Faro de Lariño

E deixando atrás o Faro de Lariño, percorreremos as calas de  Ximprón e  Cons, a Reserva Mariña dos Miñarzos, as homenaxes ós múltiples naufraxios da zona... ata chegar ó Porto de Lira.

.-.-.-.-.-.-.-.

Y dejando atrás el Faro de Lariño, recorreremos las calas de Ximprón y Cons, la Reserva Mariña dos Miñarzos, los homenajes a los múltiples naufragios de la zona... hasta llegar a Porto de Lira.
Porto de Lira

E se nos animamos e lle damos un último empuxón? O ideal é chegar a Mar de Lira!! 

.-.-.-.-.-.-.-

Y si nos animamos y le damos un último empujón? Lo ideal es llegar a Mar de Lira!!


Mar de Lira

Lira ofrece tamen gran variedade de restaurantes para que poidades recargar pilas... E si decidides realizar o percorrido en sentido contrario, Lariño tamen ofrece bos restaurantes para recargar pilas...

.-.-.-.-.-.-.-.

Lira ofrece tambien gran variedad de restaurantes para que podáis recargar pilas...Y si decidís realizar el recorrido en sentido contrario, Lariño también ofrece buenos restaurantes para recargar pilas...


Bico do Santo e/y Fervenza de Pedragueira:

Desta vez, vamos a deixar os avós na casa, e vamos a camiñar con esos rapaces e rapazas ós que lles apasiona a aventura. Partiremos do Campo de Canedo cara a Castelo, lugares ambos con un encanto especial...

.-.-.-.-.-.-.-.

Esta vez, vamos a dejar a los abuelos en casa, y vamos a caminar con esos chicos y chicas a los que les apasiona la aventura. Partiremos de Canedo hacia Castelo, lugares ambos con un encanto especial..

Castelo

A subida a Bico do Santo é un pouco escarpada, e ten un tramo final de escalada, pero é asequible para rapaces a partir de 6 ou 7 anos con un pouquiño de axuda... Dende logo, o que vos atopedes ó acadar a cima, valerá tanto a pena que vos olvidaredes ó instante do esforzo...

.-.-.-.-.-.-.-.

La subida a Bico do Santo es un poco escarpada, y tiene un tramo final de escalada, pero es asequible para niños a partir de 6 o 7 años con un poquito de ayuda.. Desde luego, lo que os encontrareis al llegar a la cima, valdrá tanto la pena que os olvidareis al instante del esfuerzo...

Bico do Santo

Cando vos empapedes de toda esa beleza, toca baixar con coidadiño para percorrer a ruta ata a Fervenza. Na subida á Senda Verde que hai ó pé do Bico do Santo, atoparedes un desvío que vos levará bordeando o Bico do Santo ata a seguinte subida a Senda Verde que vos levará directamente ó acceso á Fervenza de Pedrafigueira. Os últimos 200m procurade non falar, só escoitade o son do río e observade a natureza que vos rodea. Ese lugar é máxico, é relaxante, é marabilloso...

.-.-.-.-.-.-.-.

Cuando os empapeis de toda esa belleza, toca bajar con cuidado para recorrer la ruta hasta la Fervenza. En la subida a Senda Verde que hay al pié de Bico do Santo, encontrareis un desvío que os llevará bordeando Bico Santo hasta la siguiente subida a Senda Verde, que os llevará directamente al acceso a la Fervenza de Pedrafigueira. Los últimos 200m procurad no hablar, solo escuchad el sonido del río y observad la naturaleza que os rodea. Este lugar es mágico, es relajante, es maravilloso...


Fervenza de Pedrafigueira

E xa só queda un último esforzo, percorrendo lugares ben agradables como Nóutigos, ata chegar a Carnota e degustar uns menús saborosos en calquera dos múltiples locais que  atoparedes na capital do Concello...

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Y ya solo queda un último esfuerzo, recorriendo lugares bien agradables como Nóutigos, hasta llegar a Carnota y degustar unos menús sabrosos en cualquiera de los múltiples locales que encontrareis en la capital del Ayuntamiento...Ruta do Fornelo (O Pindo):

Logo falaremos da subida a MontPPindo , a ruta por excelencia asociada ó lugar do Pindo, pero si o visitas en familia, con maiores e cativos, e se che fai moi costa arriba subir á Moa, hai outra posibilidade de abrir o apetito.. percorrer a Ruta do Fornelo, que percorre o perímetro da Península dos Mouchos, roteiro vinculado á actividade pesqueira, recuperado polas mariscadoras do lugar.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Luego hablaremos de la subida a Monte Pindo, la ruta por excelencia asociada al lugar de O Pindo, pero si lo visitas en familia, con mayores y niños, y se te hace muy cuesta arriba subir a la Moa, hay otra posibilidad para abrir el apetito... recorres la Ruta do Fornelo, que recorre el perímetro de la Península dos Mouchos, ruta vinculada a la actividad pesquera, recuperada por las mariscadoras de la zona.

 Praia de San Pedro

E rematado este paseo, o ideal será degustar un fantástico menú en calquera dos restaurantes do Pindo.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Y finalizado este paseo, lo ideal será degustar un fantástico menú en cualquiera de los restaurantes de O Pindo.


Subida a Monte Pindo (Laxa da Moa):

Da igrexa do Pindo parte a ruta máis longa e ó mesmo tempo bonita de acceso a Monte Pindo. No seu transcurso, vanse descubrindo unhas vistas espectaculares, dende Quilmas ata o Faro de Fisterra, chegando a ver na cima a Praia de Carnota, o Porto de Lira, e todo o que a vista che poida alcanzar. A subida é complicada, non apta para calquer idade nin condición física, e facela enteira supera as dúas horas. Así que hai que ir con tempo e moita enerxía, aínda que a chegada á cima farache olvidar todo o esforzo...

.-.-.-.-.-.-.-.

De la iglesia del Pindo parte la ruta más larga y al mismo tiempo bonita de acceso a Monte Pindo. En su transcurso, se van descubriendo unas vistas espectaculares, desde Quilmas hasta el Faro de Finisterre, llegando a ver en la cima la playa de Carnota, el Puerto de Lira, y todo lo que la vista pueda alcanzar. La subida es complicada, no apta para cualquier edad ni condición física, y hacerla entera supera las dos horas. Así que hay que ir con tiempo y energía, aunque la llegada a la cima te hará olvidar todo el esfuerzo...

 Porto de Quilmas e Fisterra
 A Moa
A Moa

Un consello: Cando baixes, se non chegas moi canso, fai unha pequena parada no Porto de Quilmas, é un lugar idílico, que transmite moita paz...
E novamente, o mellor lugar para recargar forzas é O Pindo, con locais de calidade e con producto local.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Un consejo: Cuando bajes, si no llegas muy cansado, haz una pequeña parada en Porto de Quilmas, es un lugar idílico, que transmite mucha paz...
Y una vez más, el mejor lugar para recargar fuerzas es O Pindo, con locales de calidad y con producto local.

Porto de Quilmas

Senda verde e/y Museo Aberto:

18 km para percorrer a Senda Verde, dende Louredo ata Ancoradoiro. Pero como conta con accesos en tódolos lugares polo que percorre, tí podes facer a túa ruta o longa e complicada que prefiras en función das circunstancias. Podes comezar en Louredo, visitar os Prousos Magos, baixar polo acceso a Carnota e visitar a Laxe Escrita... Ideal para repoñer forzas en calquera dos locales variados da Capital do Concello...

.-.-.-.-.-.-.-.

18 km para recorrer la Senda Verde, desde Louredo hasta Ancoradoiro. Pero como cuenta con accesos en todos los lugares por los que pasa, tu puedes hacer la ruta lo larga y complicada que prefieras, en función de tus circunstancias. Puedes empezar en Louredo, visitar Prousos Magos bajar por el acceso a Carnota y visitar la Laxe Escrita... Ideal para reponer fuerzas en cualquiera de los locales variados de la capital del Ayuntamiento.

 Prousos Magos
Laxe Escrita

Si te animas a camiñar un pouquiño máis, podes chegar ata o Castro de Mallou, ou podes visitar o Filladoiro. Calquera dos dous puntos teñen unhas vistas increíbles. Si baixas pola acceso de Mallou, tés bo restaurante case a pé de praia...

.-.-.-.-.-.-.-.

Si te animas a caminar un poquito más puedes llegar hasta el Castro de Mallou, o puedes visitar o Filladoiro. Cualquiera de los dos Puntos, tienen unas vistas increíbles. Si bajas por el acceso de Mallou, tienes buen restaurante casi a pié de playa..

Castro de Mallou

E para os máis valientes, visita á Torre dos Mouros en Lira, e chegada a Ancoradoiro donde poderedes mollar os pés na Praia de Lariño. Para comer, tanto Lira como Lariño, ofrecen variedade e calidade.

.-.-.-.-.-.-.-.

Y para los más valientes, visita a Torre dos Mouros en Lira, y llegada a Ancoradoiro donde podreis mojar los piés en la Playa de Lariño. Para comer, tanto Lira como Lariño, ofrecen variedad y calidad.


Agardamos que toda a información proporcionada vos sexa de utilidade, ou incluso que vos anime a visitarnos, asegurámosvos que non vos decepcionará Carnota.
E si vos aloxades en O Fogar do Carpinteiro, permitídenos un último consello:
Sacade as botas de auga e o chuvasqueiro si foron necesarios, encendede a cociña de ferro para entrar en calor, e preparade un churrasco ben saboroso para a cea... Será o mellor final para un día inolvidable en Carnota...

.-.-.-.-.-.-.-.

Esperamos que toda la información proporcionada os sea de utilidad, o incluso os anime a visitarnos, os aseguramos que no os decepcionará Carnota.
Y si os alojais en O Fogar do Carpinteiro, permitidme un último consejo:
Sacad las botas de agua y el chuvasquero si han sido necesarios, encended la cocina bilbaína para entrar en calor, y preparar un churrasco bien rico para la cena... Será el mejor final para un día inolvidable en Carnota..

Agardámosvos!! // Os esperamos!!

 Ven a vivir Carnota